342

Не забравяй, че първо трябва да вършиш, а след това да поучаваш. — В Свещеното Писание се казва, че Христос: „Coepit facere et docere“ — „Започна да върши и да поучава“.

— Преди всичко — добрият пример! За да може всички ние да се поучим.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език