347

Ти полагаш усилия само за обогатяване на собствената си култура. — А трябва да усъвършенстваш твоята душа. — Само тогава ще можеш да работиш за Христос както трябва. Защото, за да може Исус да се възцари в света, са нужни хора, които не само да извършват безукорно различните човешки дейности, но и погледът им да е устремен към небето. И чрез тези дейности — без много шум, но плодотворно — да осъществяват апостолска дейност в професията си.

Предмети
Този параграф на друг език