343

Труди се! — Съвестното изпълнение на твоите професионални задължения ще подобри твоя духовен живот. Така ще се избавиш от духа на сплетничество, който те съсипва сега, и ще станеш по-мъжествен човек.

Този параграф на друг език