358

Безделието е нещо недопустимо за един човек с апостолско сърце.

Този параграф на друг език