336

Ако трябва да служиш на Бога чрез своите умствени способности, учението за теб е важно задължение.

Този параграф на друг език