348

Твоята разпуснатост, немарливост и леност са признаците на твоето малодушие и на склонността ти да търсиш винаги по-лесното. Съвестта ти постоянно свидетелства за това: „… тръгнал си по погрешния път“.

Този параграф на друг език