361

Кипиш от възмущение, че се били отнасяли коравосърдечно с теб — не както твоите роднини. За теб преписвам редовете на един поручик — военен лекар: „По отношение на болния пациент е необходимо студено, трезво и уместно действие от страна на лекаря, а не хленчене на близките. — В какво би се превърнал един превързочен пункт по време на бой, когато притокът на ранените се увеличи все повече и повече, ако евакуацията не е достатъчно бърза и ако до всяка носилка стои по едно семейство? Ами направо да се предадем на врага тогава!“.

Този параграф на друг език