370

Ако не си лош, a изглеждаш такъв, значи си глупав. — А такава глупост, причиняваща възмущение, е по-лоша от всяко зло.

Този параграф на друг език