382

Когато ти подарих книгата „Животът на Исус“, написах следното посвещение: „Търси Христос, намери Христос, обичай Христос!“.

— Това са три съвсем ясни стъпки. Опита ли се да направиш поне първата?

Предмети
Този параграф на друг език