369

Христовата обич ще те научи да правиш много отстъпки, и то благородни.

— Същата тази обич ще те подтикне да правиш и много неотстъпки…, също така благородни.

Този параграф на друг език