371

Когато виждаме хора, които в професията си не се ползват с твърде добро име, които при публични религиозни събирания се стараят да се изтъкнат особено много, сигурен съм, че ви се иска да кажете на ухото им: „Моля ви, имайте добрината да бъдете по-малко католици!“.

Този параграф на друг език