374

Защо е това бързане? — Не ми казвай, че това е дейност. Не, по-скоро това е самопобъркване!

Този параграф на друг език