360

Как чистосърдечно се засмя, когато те посъветвах да поставиш твоите юношески години под покровителството на св. архангел Рафаил, за да те доведе — както младия Тобия — до свят брак с една добра, красива и богата жена — казах това, шегувайки се.

А после как се замисли, когато добавих и другия съвет: да потърсиш и покровителството на онзи съвсем млад апостол, св. Йоан — в случай, че Господ е решил да поиска от теб нещо по-различно от семейния живот.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език