377

А как да получа тази „наша подготовка“ и как да опазя „нашия дух“?

— Като се придържаш към правилата, на които твоят духовен наставник те е научил, като ти ги е обяснил и ти е помогнал да ги заобичаш. Придържай се към тях и ще бъдеш апостол!

Този параграф на друг език