384

Сбъркани критерии. — Чух, че се отклоняваш от правилните критерии. И за да ме разбереш, ти писах следното: „Дяволът има много грозно лице и понеже е голям хитрец, прави всичко възможно, за да не забележим рогата му. Той никога не се показва явно“. — Затова той така често се представя с маската на благородство и дори на духовност.

Този параграф на друг език