375

Блуждаене! — Позволяваш на твоя ум и на твоите сетива да утоляват жаждата си във всяка локва. — Затова живееш с разпиляно съзнание, задрямала воля и разпалена похот.

— Започни отново да следваш една житейска програма, която би ти помогнала да живееш по християнски, защото не го ли направиш, никога няма да постигнеш нещо полезно!

Този параграф на друг език