385

Ето какво казва Господ: „Нова заповед ви давам: обичайте се един другиго. По това ще познаят, че сте мои ученици!“.

— А св. ап. Павел добавя: „Носете един други теготите си, и така ще изпълните закона Христов!“.

— Аз не ти казвам нищо повече.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език