372

Ако заемаш отговорен пост, ти несъмнено имаш както права, така и задължения, произтичащи от твоята длъжност.

— Да предположим, че един ден ти започнеш да занемаряваш своите служебни задължения, под предлог че трябва да вършиш някакви други, наглед Богоугодни дела. В онзи момент ти ще си изменил на твоето апостолско призвание, защото ще си изгубил професионалния си престиж, който за теб е една своеобразна „въдица за лов на хора“.

Този параграф на друг език