376

Каза ми: „Какво голямо влияние оказва средата!“. — И трябваше да ти отговоря следното: — „Несъмнено е така. И именно затова подготовката ви трябва да е толкова добра, че където и да отидете, да давате „своя строго специфичен тон“ на обществото, в което живеете! — И тогава, ако си проникнат от този дух, сигурен съм, че ще ми кажеш с изненада като първите ученици пред вида на чудесата, които извършвали в името на Исус: „Колко силно влияем на нашата среда!“.

Този параграф на друг език