383

Ако ти, в качеството си на ръководител, допускаш слабости…, не е за учудване, ако зачестят случаите на неподчинение.

Предмети
Този параграф на друг език