386

Синко, не забравяй, че на тази земя за теб има само едно зло, от което да се боиш и от което трябва да се пазиш, с Божията благодат: това зло е грехът!

Предмети
Този параграф на друг език