380

Питаш ме: „Когато моят начин на живот се сблъска с начина, по който живеят хората в една полуезическа или езическа среда, моята естественост няма ли да се окаже неестествена?“.

— И ти отговарям: „Разбира се, твоят живот ще се сблъска с живота на другите. Но именно в този контраст — признак на силна вяра — се състои естествеността, която изисквам от теб“.

Този параграф на друг език