364

Ах! Ако ти се бе решил да служиш истински на Бога — и то със същото усърдие, с което служиш на своята амбиция и на своите суетни желания и похоти!

Този параграф на друг език