379

Простодушие! — Нека животът ви на мъже и жени — християни — да протича естествено, избягвайки странностите и фалшивото благочестие. И тогава ще бъдете сол и светлина за света. Затова винаги се отличавайте с духа на простодушието, толкова характерен за нас.

Този параграф на друг език