56

За някои хора се казва, че изглеждат направени от „същия дървен материал“* като този на светците. — Първо, светците не са били от дърво; второ, не е достатъчно да си от това дърво.

Необходимо е напълно да бъдем покорни на духовния си наставник и на Божията благодат. — Защото, ако не им позволяваме да осъществяват своята мисия, никога няма да се прояви статуята, ликът на Христос, в Когото всеки свят човек се преобразява. И „същият дървен материал“, за който говорим, няма да бъде нищо друго освен едно безформено, необработено парче, годно само за огъня… за хубав огън, ако то е било с добро качество!

* Точният израз на кастилски диалект е: tener madera de… — да си от същото дърво…

Този параграф на друг език