75

Като добрите синове на Ной покрий с мантията на милосърдието слабостите, които виждаш в твоя отец — свещеника.

Този параграф на друг език