66

Свещеникът — какъвто и да е той — е винаги един друг Христос.

Този параграф на друг език