73

Заболя те — като че ли забиха нож в сърцето ти, — когато казаха за теб, че си говорил лоши неща за онези свещеници. Радвам се заради тази твоя болка. Сега съм сигурен в твоето добро духовно разположение!

Този параграф на друг език