67

Няма да престана да ти напомням — въпреки че това ти е известно — че свещеникът е „друг Христос“. — И че Светият Дух е казал: „Nolite tangere Christos meos!“ — „Не докосвайте Моите помазаници!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език