77

Казваш ми: „Да се подчиниш на един план в живота, на едно разписание, това е толкова скучно“. И аз ти отговорих: „Скучно е, защото ти липсва Обичта“.

Този параграф на друг език