70

Настоявам: тези шеги — тези насмешки — по адрес на свещеника, при всички обстоятелства, които на теб могат да изглеждат смекчаващи, са винаги, ако не друго, лоша проява на възпитание и недодяланост.

Този параграф на друг език