60

Ако ти не можеш да си построиш хубав дом без архитект, за да живееш на този свят, как искаш тогава без духовен наставник да построиш крепостта на твоето освещаване, за да живееш вечно в небето?

Този параграф на друг език