72

Не поставяй свещеника в положение, в което той би могъл да загуби своето достойнство. Това е добродетел, която без високомерие той трябва винаги да притежава.

Как се молеше онзи млад свещеник, наш приятел: „Господи, дай ми… достойнството на осемдесетгодишен!“.

Изпроси го и ти за всички свещеници и ще извършиш едно добро дело.

Този параграф на друг език