76

Ако не следваш един план в живота, ти никога не ще имаш ред в живота.

Този параграф на друг език