69

Каква липса на деликатност и какво отсъствие на уважение показват шегите и насмешките по адрес на свещеника — който и да е той, — под какъвто и да е предлог!

Този параграф на друг език