80

Ако спазваш реда, твоето време ще се умножи и тогава ти ще можеш да отдаваш по-голяма слава на Бог, като работиш повече за Него.

Предмети
Този параграф на друг език