57

Старай се да живееш в единение със Светия Дух — Великия Непознат — защото Той е Причинителят на твоето освещаване.

Не забравяй, че си храм Божи! Утешителят Свети Дух е в центъра на твоята душа. Слушай Го и следвай с доверие Неговите вдъхновения!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език