59

Ти трябва да познаваш следната сигурна доктрина: собственият разсъдък е лош съветник, лош капитан, за да управлява душата в бурите и стихиите, както и между подводните скали

на духовния живот.

Затова Бог иска управлението на кораба да бъде поверено на един Учител, чиято светлина и опит ще ни доведат до сигурно пристанище.

Този параграф на друг език