71

Колко трябва да се възхищаваме на целомъдрието на свещеника! То е неговото съкровище. — Никаква сила на този свят не ще може да изтръгне някога от Църквата този венец.

Този параграф на друг език