64

Не скривай от духовния си наставник внушенията на врага. — Защото, колкото повече се самопринуждаваш да споделяш с него, толкова повече ще се увеличи в теб Божията благодат. — Освен това дарбата на съвета и молитвите на твоя духовен отец ще ти донесат нови победи в духовната борба.

Този параграф на друг език