61

Когато един мирянин се обявява за учител по морал, той често греши. Миряните могат да бъдат само ученици.

Този параграф на друг език