58

Не спъвай делото на Утешителя — Свети Дух; пребъдвай в Христос, за да те очисти, и понеси заедно с Него хулите, оплюванията, плесниците…, тръните и тежестта на кръста…; гвоздеите, които пробождат твоята плът и страха от самотна смърт.

Влез в отворената рана на Исус, нашия Господ, и ще намериш сигурно убежище в Неговото прободено Сърце.

Този параграф на друг език