78

Ако не ставаш в определено време, ти никога не ще изпълниш твоя житейски план.

Този параграф на друг език