755

От това дали ти и аз живеем според Божията воля зависят много велики неща. Не го забравяй!

Предмети
Този параграф на друг език