775

Господи, ако такава е Твоята воля, нека моята бедна плът да се уподоби все повече на разпнатия Исус.

Предмети
Този параграф на друг език