769

Безстрастие не означава сърцето ти да е изсъхнало… Исусовото Сърце не е било такова.

Този параграф на друг език