761

Свободни човече, приеми доброволно да служиш на Исус, за да не каже Той за теб същото, което е казал за други на св. Тереза: „Тереза, Аз исках… но хората не искаха“.

Този параграф на друг език