774

Степени: да се примириш с Божията воля, да се съгласиш с Божията воля, да желаеш Божията воля и да обичаш Божията воля.

Този параграф на друг език