760

Ето едно разсъждение, което води към мир и което Светият Дух внушава на онези, които обичат Божията воля: „Dominus regit me, et nihil mihi deerit.“ — „Господ е Пастир мой,

от нищо не ще се нуждая“.

Какво може да смути една душа, която повтаря искрено тези думи?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език