763

Не се колебай: остави от твоето сърце да се изтръгне едно „Fiat!“ — „Да бъде!“. Нека този възглас увенчае твоята саможертва.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език